Bu ne 1994 krizine ne 2001 krizine ne de 2009 krizine..

Bu ne 1994 krizine ne 2001 krizine ne de 2009 krizine..

Selin Sayek Böke: Bu ne 1994 krizine ne 2001 krizine ne de 2009 krizine benzemiyor

 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke Türkiye ekonomisini deÄŸerlendirdi. Ekonomik kriz vurgusu yapan Böke,"Türkiye'nin bir ekonomik krizin eÅŸiÄŸinde olduÄŸunun altını çizmek ve kamuoyunu aydınlatmak için sizlerle bir aradayız. Tek adam rejiminin çılgınlığı devam ederse eÅŸiÄŸinde olduÄŸumuz bu reel sektör krizi, hızla ve kolaylıkla bir mali krize ve takip eden bir bankacılık krizine dönüÅŸebilir durumda. Bu ne 1994 krizine ne 2001 krizine ne de 2009 krizine benzemiyor. Bu bir reel sektör krizi" diye konuÅŸtu.

CHP Genel BaÅŸkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke Türkiye ekonomisini deÄŸerlendirmek üzere CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Selin Sayek Böke ekonomide yaÅŸanan durumun geçici olmadığını kaydetti. Böke,”Ä°lk kez Türkiye’de ekonomik OHAL yaÅŸandığını, Türkiye’nin bir ekonomik krizin eÅŸiÄŸinde olduÄŸunun altını çizmek ve kamuoyunu aydınlatmak için sizlerle bir aradayız. Tek adam rejiminin çılgınlığı devam ederse eÅŸiÄŸinde olduÄŸumuz bu real sektör krizi, hızla ve kolaylıkla bir mali krize ve takip eden bir bankacılık krizine dönüÅŸebilir durumda. Bu ne 1994 krizine ne 2001 krizine ne de 2009 krizine benzemiyor. Bu bir real sektör krizi. Bugün göstergeler bize aynı ÅŸeyi söylüyor. Son haftalarda yaşıyor olduÄŸumuz bu durum, ne yazık ki hükümetin söylediÄŸi gibi geçici deÄŸil. Bunu sadece siyasi kimliÄŸimle söylemiyorum. Bunu hayatını ekonomistliÄŸe adamış mesleÄŸini konuÅŸan bir insan olarak sizinle paylaşıyorum. Kafasını kuma gömenler çok geç olmadan kafalarını o kumdan çıkartmalılar. GeçtiÄŸimiz hafta açıklanan iÅŸsizlik verileri Türkiye’de yeni bir rekora iÅŸaret ediyor, iÅŸsizlik yüzde 11, 3’e ulaÅŸmış. 3 milyon 493 bin kiÅŸi, çalışmak istiyor, iÅŸ arıyor ama bulamıyor. 2 milyon 514 bin kiÅŸi, iÅŸ dahi aramıyor.Türkiye’de 6 milyon 7 bin kiÅŸi çalışmaya hazır. Türkiye bununla son 6 yıllık iÅŸsizlik rekorunu kırıyor. Sdaece yarım milyon kiÅŸi bu yıl iÅŸsiz kalmış” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETÄ°N Ä°DDÄ°A ETTÄ°ÄŞÄ° GÄ°BÄ° MESELE AMERÄ°KA’DA YAÅŞANAN SEÇÄ°MLER DEÄŞÄ°L”
Selin Sayek Böke Türk Lirasındaki deÄŸer kaybına yönelik açıklamalarda bulundu. Böke’nin konuÅŸması ÅŸu ÅŸekilde:”OHAL’in uzatılması siyasi risk yaratıyor. Ekonomimizi boÄŸuyor. Türk lirasındaki en büyük deÄŸer kaybının yaÅŸandığı günlere baktığınızda sorunun ne olduÄŸu çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor. En büyük deÄŸer kaybı baÅŸkanlık tartışmasının alevlendiÄŸi gün yaÅŸanıyor. En büyük deÄŸer kaybı AB ile, batı ile iplerin gerildiÄŸi gün yaÅŸanıyor. Türkiyenin en büyük riski AKP iktidarının ta kendisidir. Hükümetin iddia ettiÄŸi gibi mesele Amerika’da yaÅŸanan seçimler deÄŸil. Öyle olmadığının en büyük göstergesi, Türk lirası’nın kendisine benzeyen para birimlerine kıyasla daha çok deÄŸer kaybediyor olmasında gözüküyor. Kendisine benzeyen para birimlerinin 2 katı kadar deÄŸer kaybediyor. Türk Lirası’nın bu deÄŸer kaybı cebinizde dolar olsa da olmasa da hepimizi fakirleÅŸtiriyor. Türkiye’nin kısa vadede ödemesi gereken, 167. 8 milyar dolarlık bir borcu var. Bu borç hepimizin. ÅŞirketler borçlu, dolayısıyla o ÅŸirkette çalışan iÅŸçiler de o ÅŸirketin borcuna ortaklar. Bu borç Türkiye’nin . Bu borç Türk lirası deÄŸer kaybettikçe çok daha pahalı. 2016’nın başında ödememiz gereken toplam borcun TL deÄŸeri, 493 milyar liraydı. TL’nin deÄŸer kaybıyla bugün ödememiz gereken borcun deÄŸeri, 570 milyar TL.”
“TÜRKÄ°YE’NÄ°N DIÅŞ FÄ°NANSMAN Ä°HTÄ°YACI, YILLIK 200 MÄ°LYAR DOLARIN ÜZERÄ°NDE”
CHP Genel BaÅŸkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke,”Türkiye’ye para gelmiyor. Hatta gelen para çıkıyor.Çıkamayan çıkmak için fırsat kolluyor” dedi. Böke, konuÅŸmasını ÅŸöyle sürdürdü:”Musluklar kurudu. Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı, yıllık 200 milyar doların üzerinde. Finasman ihtiyacı arttıkça, üstelik finasman bulmanın zorlaÅŸtığı bir dönemde arttıkça, TL’nin deÄŸer kaybı artacak ve hızlanacaktır. Kaynak gelmeyince ekonomik sistem duruyor. Sadece musluklar kurumuyor, Türkiye’de ki para da tedirgin. Bu eÄŸilim AKP’nin isteyerek kurduÄŸu bir düzenin sonucu. Finansal piyasalarda zorluk dövizle sınırlı deÄŸil, geçtiÄŸimiz haftalarda devlet borçlanmak üzere piyasaya gitti. Kendi kağıtlarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti müÅŸteri bulamadı. Geçen hafta yapılan hazine ihalesinde, hazinenin kapısını çalan olmadı. Sonunda hazine borcunu kamu bankalarına sattı. Üstelik son zamanlarda ödemediÄŸi kadar yüksek faizden. Bankalar zor durumda deÄŸilmiÅŸ gibi bir tablo çiziliyor ama, bilançolarında görünenin çok ötesinde riskler taşıdıklarını artık herkes biliyor.”
“MEMUR, MÜDÜRÜNDEN, MÜDÜR MÜSTEÅŞARINDAN, MÜSTEÅŞAR BAKANINDAN ÅŞÜPHELENÄ°YOR”
Selin Sayek Böke,Türkiye’de kurumlara güvenilmediÄŸini ifade etti. Böke,”Ya tedarikçim FETÖ’cü diye yaftalanırsa, ya bayime yarın birden el konulursa endiÅŸesi bütün iÅŸ dünyasını sarmış vaziyette. Bakkalından Türkiye’deki en büyük ÅŸirketine kadar. Kimse birbirine güvenemiyor. Sorun hepimizin sorunu. Bu deprem dalgası büyük. Kimse kurumlara güvenmiyor, birbirleriyle iÅŸ yapmıyor. Memur, müdüründen, müdür müsteÅŸarından, müsteÅŸar bakanından ÅŸüpheleniyor. Hepsinin ÅŸüphesi ortak ya yarın FETÖ’cü listesinde bu isimler çıkarsa diye düÅŸünüyor. Kimse hiç bir karara imza atmak istemiyor. Böyle bir ekonomi iÅŸleyemez. Bu tabloyu gören bir bakan utanmadan dolarını satmadığı için vatandaşı suçluyor. Oysa çözüm belli , bu cılgın rejim tartışması bitirilmeli. BaÅŸkanlık ısrarından vazgeçilmeli. OHAL Türkiye ekonomisini batırıyor. AB ile iliÅŸkiler germeye yönelik deÄŸil, toparlamaya, ortak zemin yakalamaya yönelik yeniden kurgulanmalı”dedi.
“BÄ°R KEZ DAHA GERÇEÄŞÄ°N Ä°FADE EDÄ°LMEDÄ°ÄŞÄ°, BÄ°R SÄ°YASETLE KARÅŞI KARÅŞIYAYIZ”
CumhurbaÅŸkanı Recep Tayyip ErdoÄŸan’ın, ÅŞanghay Ä°ÅŸbirliÄŸi Örgütü hakkında yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Selin Sayek Böke ÅŸu ÅŸekilde konuÅŸtu: “AB’de ki ekonomik entegrasyon, dolayısıyla ortağı olan ülkelerde yaratacağı, kalkınma ve refah imkanı ÅŞanghay denen yapıda yok. Bir kez daha gerçeÄŸin ifade edilmediÄŸi, bir siyasetle karşı karşıyayız. GerçeÄŸi inÅŸa ederken dünyayı doÄŸru okuyan bir iktidara ihtiyaç duyuyor ÅŸu anda. Bütün dünya ile iyi geçinebilen, yüzünü asla batıdan geri çevirmeyen bir gelecektir. Buna ekonomik olarak ihtiyacımız var.”
 

 

 

 

 Copyright - 2016 www.armator.info | Tüm Haberlerin Buluştuğu Nokta

Google Takip Kodu